» ZARZĄD 
» HISTORIA 
» KOMUNIKATY 
- Życzenia Świąteczne
- Przekaż 1% podatku
» WYDARZENIA 
- Zasłużeni dla PTWK
- Krośnieński Dzień Wolontariatu
- III Krośnieński Dzień Wolontariatu 2013 r.
- 9 Zjazd TWK 21.10.14 r.
- 35-lecie TWK 21.10.14 r.
- Zasłużony dla wolontariatu
» SPRAWOZDANIA 
- Sprawozdania z VIII Zjazdu TWK
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015
- Sprawozdanie finansowe za rok 2015
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016
- Sprawozdanie finansowe za rok 2016
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017
- Sprawozdanie finansowe za rok 2017
- Koniec Kadencji 2015-2018
- Sprawozdanie 2015-2018
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018
- Sprawozdanie finansowe za rok 2018
» GALERIA 
- Spotkanie - Rymanów Maj 2009
- Wycieczka Wieliczka - Tuchów
- Kalwaria Zebrzydowska - Inwałd
- Park - Wrzesień 2009 r.
- 30-lecie PTWK Krosno
- Andrzejki 2009 r.
- Słowacja - Krynica
- Park Krościenko Lipiec 2010
- Wycieczka Kraków Wrzesień 2010
- VIII Zjazd TWK 26.10.2010 r.
- Andrzejki 2010
- Spotkanie Noworoczne 2011 r.
- Spotkanie Rymanów maj 2011
- Wycieczka - Uzdrowiska Beskidu Niskiego 30.06.2011
- Spotkanie Sanok 28-07-2011
- Park Krościenko 21.07.2011 r.
- Wycieczka 25-08-2011
- Zamek Odrzykoń Wrzesień 2011
- Andrzejki 2011 r.
- Spotkanie Noworoczne 9.02.2012
- Jaś Wędrowniczek - 2012
- Pielgrzymka - Częstochowa 2012
- Park Krościenko 25.07.2012
- Roztocze - Zamość 29.30.08.12
- Jaś Wędrowniczek 11.09.12
- Andrzejki 2012
- Spotkanie Noworoczne 2013 r.
- Jaś Wędrowniczek 28.05.2013 r.
- Dni Krosna
- Wycieczka Łańcut-Leżajsk 26.06.2013
- Wycieczka 28-29 sierpnia 2013 r
- Pożegnianie Lata 23.09.2013 r.
- Andrzejki 2013 r.
- Spotkanie Noworoczne 29.01.2014
- Powitanie Lata 25.05.2014
- Dni Krosna 2014
- Wycieczka Bieszczady 25.06.14
- Pieniny Łominca Tatrzańska - Słowacja 27-28.08.14 r.
- Pożegnanie Lata Folusz 17.09.14 r.
- IX Zjazd i 35-lecie - 21.10.2014 r.
- Andrzejki 2014
- Spotkanie Noworoczne 28.01.2015 r.
- Powitanie lata - 20.05.2015 r.
- Dni Krosna 2015 r.
- Bardejów 23.06.2015 r.
- Lublin-Kazimierz Dolny 25-26.08.2015 r.
- Pożegnanie Lata 21.10.2015 r.
- Spotkanie Noworoczne 27.01.2016 r.
- Wiosenne spotkanie integracyjne 2016
- Dni Krosna 2016
- Koszyce 2016
- Preszov 2016
- Jesienne Spotkanie Integracyjne
- Andrzejki 2016
- Spotkanie noworoczne 25.01.2017 r.
- Powitanie Lata 24.05.2017
- Spływ Dunajcem - 26.06.2017
- Bochnia i Nowy Wiśnicz 29.08.2017

 
     
 
   
   » WYDARZENIA  » 9 Zjazd TWK 21.10.14 r.

Sprawozdanie

Zarządu
Oddziału Terenowego PTWK w Krośnie


za
lata 2010 – 2014Zarząd Terenowy PTWK w Krośnie został
wybrany w dniu 26 października 2010 roku i ukonstytuował się w następującym
składzie:1. Olbrycht Stanisław - Prezes

2. Pernal Stanisław - Zastępca Prezesa

3. Matelowski Czesław - Zastępca Prezesa

4. Wasłowicz Marian - Sekretarz

5. Socha Bogusław - Skarbnik

6. Pieprzak Cecylia - Członek

7. Niemiec Andrzej - CzłonekW
okresie kadencji nie dokonywano zmian w składzie Zarządu.

Siedzibą Zarządu do września 2009 r. był lokal biurowy w Spółdzielni Inwalidów
„Przyszłość” w Krośnie, a obecnie nasza organizacja otrzymała wyposażony bez
ponoszenia kosztów utrzymania lokal biurowy w zorganizowanym przez władze
samorządowe miasta Krosna i Prezydenta Miasta Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych przy ul. Grodzkiej 10.

    Biuro Zarządu jest czynne w poniedziałki, wtorki i środy
każdego tygodnia od godziny 800 do 1200 a obsługę biurową prowadzi Pani Józefa
Parfińska.

W dniach kiedy biuro jest czynne są obecni również Prezes i członkowie Zarządu.

    W okresie kadencji Zarząd terenowy PTWK odbył 24 posiedzeń,
na których podejmował uchwały i decyzje dotyczące ważnych spraw dla osób
niepełnosprawnych, w tym również naszych członków. Po zakończeniu każdego roku
odbywały się zebrania ogólne członków TWK na których Zarząd składał roczne
sprawozdania działalności

    Doniosłym wydarzeniem w bieżącej kadencji był w 2010 roku
Jubileusz

50-lecia Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Z tej okazji Zarząd Główny PTWK
uhonorował założycieli, wybitnych i zasłużonych działaczy Stowarzyszenia wpisem
do Złotej Księgi Zasłużonych dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Na
stronach Złotej Księgi widnieją wpisy naszych znakomitych pionierów i
działaczy, którzy większość swojego życia poświęcili działalności w TWK i
którzy nadal z wielkim sercem i zaangażowaniem kontynuują zapoczątkowane 54
lata temu dzieło przez wybitnych twórców TWK, profesorów – prezesów takich jak
Wiktor Dega, Marian Weiss, Aleksander Hulek oraz założyciela Oddziału
Wojewódzkiego w Rzeszowie Henryka Waszkowskiego, który był później inspiratorem
powołania naszego Oddziału. W okresie ponad 50 letniej działalności Towarzystwo
zorganizowało ponad 220 konferencji naukowych i popularno-naukowych, krajowych i
międzynarodowych oraz 2 międzynarodowe Kongresy Rehabilitacji. Nakładem TWK
wydano 165 publikacji książkowych poświęconych wszystkim aspektom rehabilitacji
i życia niepełnosprawnych Polaków. Wśród 73 wyróznionych wpisem do Złotej
Księgi są nasi długoletni członkowie i działacze Stowarzyszenia – Stanisław
Olbrycht, Marian Wasłowicz i Stanisław Pernal.         Drugim ważnym wydarzeniem w bieżącej
kadencji był w 2011 roku po raz pierwszy zorganizowany z inicjatywy Prezydenta
Miasta Krosna I Krośnieński Dzień Wolontariatu. W czasie uroczystej Gali z
Okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, która odbyła się 5 grudnia 2011
roku, w kategorii „KROSNOludzki Wolontariusz Roku – osoba dorosła” laureatami
zostało 5 osób w tym członkowie naszego Stowarzyszenia: Stanisław Olbrycht i
Stanisław Pernal. W czasie III-go Krośnieńskiego Dnia Wolontariatu 5 grudnia
2013 roku w kategorii „KROSNOludzki Wolontariusz Roku – osoba (instytucja)”
działająca na rzecz osób niepełnosprawnych została przyznana jedna nagroda dla
firmy rodzinnej MODEL MAKING naszego członka Pana Mariana Wasłowicza. Firma ta
działa od 1992 roku, zatrudnia około 30 osób w tym 7 osób niepełnosprawnych. Od
wielu lat co rocznie organizuje Zawody Modelarskie dla dzieci do lat 16 z
pucharami i nagrodami. Wspomaga finansowo TWK w Krośnie i Sanoku oraz inne
fundację i lokalną szkołę.         Kolejnym ważnym wydarzeniem w
działalności naszej organizacji było aktywne włączenie się w 2013 roku w
organizowane co roku w miesiącu czerwcu DNI KROSNA. Towarzystwo przygotowało
konkurencję chodzenie na szczudłach i gry w kręgle na wózku inwalidzkim.
Dyżurujący przedstawiciel TWK rozdawał zainteresowany informację dotyczącą
działalności Stowarzyszenia oraz możliwości korzystania z dofinansowania ze
środków PFRON przez osoby niepełnosprawne. W 2014 roku podobnie jak przed
rokiem nasze stowarzyszenie włączyło się w obchody DNI KROSNA.

    Działania nasze przejawiają się w następujących formach:1.Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego
przekazu (czasopisma lokalne i telewizja kablowa).2.Współpraca z terenowymi organami władzy oraz samorządami

i organizacjami społecznymi.3.Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawie osób
niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji.4.Organizowanie spotkań integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych i
integracyjnych wycieczek turystyczno – krajoznawczych.5.Rozwój i promocja, usług dworactwa oraz pomoc w załatwianiu osobistych spraw
osób nie pełnosprawnych w zakresie:

- bieżących spraw życiowych,

- porad prawnych i rozliczeń podatkowych,

- możliwości korzystania ze środków PFRON na dofinansowanie turnusów
rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się,
oraz zakup przedmiotów i sprzętu ortopedycznego.6.Prezes Zarządu reprezentuje naszych członków w instytucjach działających na
rzecz osób niepełnosprawnych, uczestnicząc w posiedzeniach na których
opiniowane są wnioski o przyznanie środków na likwidację barier
architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych i w komunikowaniu. Księgowa
Cecylia Pieprzak jest członkiem Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych w Krośnie.7.Występowano do władz i instytucji w sprawach dotyczących osób
niepełnosprawnych w tym również w sprawie nie płatnego parkowania wyznaczenie miejsc
do parkowania samochodów inwalidów oraz wykonania podjazdów. W wyniku tych
działań wyznaczono wiele miejsc do parkowania na terenie miasta, przy zakładach
i instytucjach dla inwalidów. Władze samorządowe Krosna zwolniły ich z opłat
parkingowych na wszystkich parkingach w mieście. Wykonano również podjazdy dla
osób poruszających się na wózkach. Podejmowane ciągłe działania w tym zakresie
przez różne organizację spowodowały, że sprawa ta została rozwiązana systemowo.
Zmienione w 2013 roku prawo o ruchu drogowym nakłada na właścicieli i zarządców
parkingów wyznaczanie miejsc postojowych dla inwalidów, a liczba ich jest uzależniona
od wielkości parkingu. Zgodnie z nowymi przepisami dotychczasowe karty
parkingowe dla osób niepełnosprawne stracą ważność 30 listopada 2014 roku a
nowa karta parkingowa wydawana będzie osobie niepełnosprawnej na maksymalnie 5
lat. Ponadto nieuprawnione korzystanie z karty zagrożone będzie karą grzywny do
2000 zł. Celem nowelizacji jest wyeliminowanie przypadków posługiwania się przez
kierowców w sposób nieuprawniony i w konsekwencji zwiększenie miejsc
parkingowych rzeczywiście dostępnych dla osób nie pełnosprawnych

Uchwalony przez Zarząd regulamin udzielania pomocy członkom ze środków własnych
i uzyskanych przez osoby fizyczne 1% z podatku pozwolił udzielić pomocy
finansowej członkom w będących w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta w
bieżącej kadencji dotyczyła dopłat na zakup lekarstw przy chorobach
przewlekłych. Z tej formy pomocy skorzystało 2 osoby, których dochód na członka
rodziny nie przekraczał 600 zł miesięcznie.

    W 2010 roku założono własną stronę internetową na której na
bieżąco zamieszczane są informacje o naszej działalności. Strona ta cieszy się dużym
zainteresowaniem o czym świadczy liczba odwiedzający wynosząca ponad

14 tys. Ponadto zamieszczane są roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe,
których treść jest przekazywana na stronę Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji posiadających status
Organizacji Pożytku Publicznego. Status OPP umożliwia nam pozyskanie 1% podatku
od osób fizycznych w okresie bieżącej kadencji w ciągu 4 lat uzyskano z tego
tytułu ponad 54 tys. zł.Co
roku składaliśmy wnioski o dofinansowanie o środki PFRON organizowanych przez
nasze Stowarzyszenie działań statutowych. Na integracyjne i okolicznościowe
spotkania oraz integracyjne wycieczki

turystyczno - krajoznawcze w okresie kadencji u zyskaliśmy dofinanssponowanie z
Urzędu Miasta i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwotę 48766 zł.Od
sponsorów uzyskaliśmy 10 160 zł.

    Otrzymane środki w znacznym stopniu pomogły w prowadzeniu
działalności statutowej, utrzymaniu biura, pomocy finansowej członkom,
dofinansowanie spotkań i wycieczek integracyjnych oraz wsparły inne podejmowane
przedsięwzięcia.

          Z tych środków udzielono 6 zapomóg na łączną
kwotę 4 000 złna leczenie i
zakup leków przy chorobach przewlekłych.

    W okresie bieżącej kadencji Zarząd TWK zorganizował dla
swoich członków:

  1. Wycieczki integracyjne turystyczno – krajoznawcze

-30.06.11r. zabytkowe obiekty architektury sakralnej i Uzdrowiska Beskidu
Niskiego w Wysowej i Wapiennym.-27.08.11r. rejon
Świętokrzyski – Jędrzejów Muzeum Zegarów, ruiny zamku w Chęcinach Jaskinia Raj.-28.06.12r.
pielgrzymka do Częstochowy.-29 i 30.08.12
rejon Roztocza i zabytkowe miasto Zamość.-26.06.13r. Łańcut
Pałac Lubomirskich, Storczykarnię i powozownie oraz Leżajsk Klasztor Ojców
Bernardynów .-28 i 29.08.13 r
rejon Ostrowca Świętokrzyskiego – Szydłowiec, Kurozwęki, Krzyż-Topór, Opatów i
Bałtowski Park Jurajski.-25.06.14r.
wycieczka w Bieszczady – w Sanoku replika XIX wiecznego miasteczka
galicyjskiego przy muzeum budownictwa ludowego, zabytkową synagogę w Lesku
obecnie muzeum, przejazd kolejką Bieszczadzką, punkt widokowy w Lutowiskach,
wystawę przyrodniczo łowiecką w Nowosiółkach.-27 i 28.08.14 r.
wycieczka w Pieniny i Łomnice Tatrzańską.2. Co roczne
okazjonalne spotkania integracyjne w listopadzie Andrzejki i styczniu spotkanie
Noworoczne.3. 10 spotkań
integracyjnych w plenerze:- 5 w Zajeździe
Jaś Wędrowniczek w Rymanowie- 2 na terenie
Parku Dworskiego w Krościenku Wyżnym- 1 pod Zamkiem w
Odrzykoniu- 1 w Skansenie
przemysłu naftowego w Bóbrce- 1 w smażalni
Pstrąga w Foluszu 

    - Ponadto udzielamy wszechstronnej pomocy naszym członkom
przy sporządzaniu i kompletowaniu dokumentów do wniosku na turnusy
rehabilitacyjne dofinansowywane ze środków PFRON. Należy stwierdzić że sytuacja
z roku na rok pogarsza się. . Obecnie kwota dofinansowania wynosi około 50 % co
jest dużą barierą w korzystaniu z turnusów rehabilitacyjnych przez emerytów i
rencistów pobierających niskie świadczenia. W 2014 roku przyznane środki na ten
cel nie wystarczyły na dofinansowanie osób legitymujących się I grupą
inwalidztwa.Szanowni Państwo – pozytywnym zjawiskiem w naszym życiu jest coraz częściej
poruszany w środkach masowego przekazu problem osób niepełnosprawnych. Między
innymi efektem tego jest lepsze zaopatrzenie w sprzęt ułatwiający życie,
likwidowanie barier architektonicznych, wydzielanie miejsc do parkowania,
organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie warsztatów terapii
zajęciowej, klas zintegrowanych w szkołach, szkoleń przyuczających do zawodu i
innych. Ilość osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie niestety nie
maleje. Wymienię tylko wypadki w pracy

i wypadki samochodowe których liczba z roku na rok wzrasta.

W ostatnich latach sytuacja osób niepełnosprawnych na wielu polach uległa
znacznej poprawie. Nadal niepokojącą jest sytuacja jeżeli chodzi o zatrudnienie
osób niepełnosprawnych. Pomimo 40 –krotnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji i
zatrudnieniu w ciągu 20 lat – procent osób niepełnosprawnych poszukujących
pracy ciągle rośnie. Polska w tym zakresie zajmuje jedno z ostatnich miejsc w
Unii Europejskiej.

    W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim życzliwym

- którzy przekazali 1 % podatku dochodowego oraz ich bliskim

i znajomym których zachęcili do naszego wsparcia:

- właścicielom biur rachunkowych za pośrednictwem których były przekazywane
środki 1 % podatku od podatników dla których prowadzą obsługę finansowo –
podatkową

- sponsorom, którzy wsparli finansowo i rzeczowo nasze stowarzyszenie

    Słowa podziękowania kieruję do osób które wspomagają nasze działania:
-Do Prezydenta Miasta Krosna  Pana Piotra
Przytockiego, który doceniając rolę organizacji pozarządowych w działalności
samorządu miejskiego za zorganizowanie Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowej, w którym nasza organizacja otrzymała wyposażony bez ponoszenia
kosztów utrzymania lokal biurowy przy ulicy Grodzkiej.

 - Do Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
Agnieszki Zygarowicz i Kierownictwu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowie za
pomoc finansową dla działalności na rzecz naszych członków

 - Państwu
Elżbiecie i Tadeuszowi Wal – właścicielom restauracji „TWIST” za gościnę,
przygotowywanie i obsługę okolicznościowych spotkań integracyjnych dla naszych
członków.- Pani Józefie
Parfińskiej za prowadzenie biura Stowarzyszenia.

 - Zarządowi PTWK i aktywnym członkom za współpracę i pomoc

w rozwiązywaniu trudnych i złożonych problemów ludzi niepełnosprawnych.

    Organizacja liczy aktualnie 131 członków i sympatyków.

W większości są to osoby ze schorzeniami narządów ruchu. W ostatnich 4 latach
przybyło 71 nowych członków w tym kilka osób młodszych wiekiem dotkniętych
przez los – co należy uznać za pozytywne zjawisko że i młodzi chcą przynależeć
i działać w naszej organizacji. W tym okresie ubyłu 48 członków.

    Działalność statutowa realizowana jest przez Zarząd
społecznie. W dniu dzisiejszym kadencja obecnego Zarządu kończy się, musimy
wybrać nowy. Ustępujący Zarząd proponuje, aby nowy składał się jak
dotychczasowy z 7 członków.

    Sprawy jakie powinien kontynuować i podejmować nowy Zarząd
to:

- pozyskanie nowych członków zwłaszcza wśród ludzi młodych

i niepełnosprawnych,

- pozyskiwanie nowych sponsorów, utrzymywanie kontaktów

z dotychczas nas wspierających i prowadzenie akcji uzyskiwania 1 % podatku od
osób fizycznych,

- poszerzać i uatrakcyjniać działalność po przez rozwijanie nowych form
integrujących nasze środowisko.

 Dziękuje za uwagę, proszę
o dyskusję nad sprawozdaniem i ocenę czteroletniej działalności.

Za Zarząd
Stanisław Olbrycht
Prezes


 
     
   
 
licznik odwiedzin - 94473        Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Krośnie | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS