» ZARZĄD 
» HISTORIA 
» KOMUNIKATY 
- Życzenia Świąteczne
- Przekaż 1% podatku
» WYDARZENIA 
- Zasłużeni dla PTWK
- Krośnieński Dzień Wolontariatu
- III Krośnieński Dzień Wolontariatu 2013 r.
- 9 Zjazd TWK 21.10.14 r.
- 35-lecie TWK 21.10.14 r.
- Zasłużony dla wolontariatu
» SPRAWOZDANIA 
- Sprawozdania z VIII Zjazdu TWK
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015
- Sprawozdanie finansowe za rok 2015
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016
- Sprawozdanie finansowe za rok 2016
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017
- Sprawozdanie finansowe za rok 2017
- Koniec Kadencji 2015-2018
- Sprawozdanie 2015-2018
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018
- Sprawozdanie finansowe za rok 2018
» GALERIA 
- Spotkanie - Rymanów Maj 2009
- Wycieczka Wieliczka - Tuchów
- Kalwaria Zebrzydowska - Inwałd
- Park - Wrzesień 2009 r.
- 30-lecie PTWK Krosno
- Andrzejki 2009 r.
- Słowacja - Krynica
- Park Krościenko Lipiec 2010
- Wycieczka Kraków Wrzesień 2010
- VIII Zjazd TWK 26.10.2010 r.
- Andrzejki 2010
- Spotkanie Noworoczne 2011 r.
- Spotkanie Rymanów maj 2011
- Wycieczka - Uzdrowiska Beskidu Niskiego 30.06.2011
- Spotkanie Sanok 28-07-2011
- Park Krościenko 21.07.2011 r.
- Wycieczka 25-08-2011
- Zamek Odrzykoń Wrzesień 2011
- Andrzejki 2011 r.
- Spotkanie Noworoczne 9.02.2012
- Jaś Wędrowniczek - 2012
- Pielgrzymka - Częstochowa 2012
- Park Krościenko 25.07.2012
- Roztocze - Zamość 29.30.08.12
- Jaś Wędrowniczek 11.09.12
- Andrzejki 2012
- Spotkanie Noworoczne 2013 r.
- Jaś Wędrowniczek 28.05.2013 r.
- Dni Krosna
- Wycieczka Łańcut-Leżajsk 26.06.2013
- Wycieczka 28-29 sierpnia 2013 r
- Pożegnianie Lata 23.09.2013 r.
- Andrzejki 2013 r.
- Spotkanie Noworoczne 29.01.2014
- Powitanie Lata 25.05.2014
- Dni Krosna 2014
- Wycieczka Bieszczady 25.06.14
- Pieniny Łominca Tatrzańska - Słowacja 27-28.08.14 r.
- Pożegnanie Lata Folusz 17.09.14 r.
- IX Zjazd i 35-lecie - 21.10.2014 r.
- Andrzejki 2014
- Spotkanie Noworoczne 28.01.2015 r.
- Powitanie lata - 20.05.2015 r.
- Dni Krosna 2015 r.
- Bardejów 23.06.2015 r.
- Lublin-Kazimierz Dolny 25-26.08.2015 r.
- Pożegnanie Lata 21.10.2015 r.
- Spotkanie Noworoczne 27.01.2016 r.
- Wiosenne spotkanie integracyjne 2016
- Dni Krosna 2016
- Koszyce 2016
- Preszov 2016
- Jesienne Spotkanie Integracyjne
- Andrzejki 2016
- Spotkanie noworoczne 25.01.2017 r.
- Powitanie Lata 24.05.2017
- Spływ Dunajcem - 26.06.2017
- Bochnia i Nowy Wiśnicz 29.08.2017

 
     
 
   
   » WYDARZENIA  » 35-lecie TWK 21.10.14 r.

35 lat  działalności  Polskiego Towarzystwa Walki
z Kalectwem


Oddział  Krosno    
(  21 październik 2014 r. )

 

         Jedną z najstarszych  organizacji pozarządowych w Polsce, zajmującą się kompleksowo rehabilitacją  niepełnosprawnych i mającą Status   Organizacji  Wyższej Użyteczności  Publicznej oraz Organizacji  Pożytku  Publicznego  jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, które  powstało 9  marca  1960 roku w  Warszawie, w 2010 obchodziliśmy 50-lecie działalności. 
Jego głównymi twórcami  byli między innymi :  prof. med. Wiktor  Dega, prof. dr med  Marian  Waiss i prof. dr hab. Aleksander  Hulek, który urodził się w Będziemyślu koło Rzeszowa. Pierwszy Zarząd liczył 57 osób, głównie ze środowisk medycznych, byli to lekarze  o światowej  sławie, zapewne nazwiska te są Państwu  znane.
W zamyśle organizatorów była wizja, aby jak najwięcej osób i instytucji zainteresować problemami osób niepełnosprawnych i stworzyć dla nich godne warunki egzystencji. Żeby nikt – dorosły czy dziecko na którego spadnie nieszczęście kalectwa mógł zajmować należyte mu w społeczeństwie stanowisko – nie z litości, ale z prawa, nabytych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dzisiejsze   jubileuszowe spotkanie  zorganizowane  jest z okazji 35-lecia  działalności T W K  w  KROŚNIE 35 LAT  to  duży okres  czasu  dla  organizacji Społecznej , oznacza to że taka  organizacja  jest potrzebna i że przez ten okres zarządzali nią ludzie  z dużym doświadczeniem i poświęceniem. Dowodem na to że  T.W. K   w naszej ocenie działa  dobrze jest. Obecność na naszym  jubileuszu wielu  znakomitych  gości, których w imieniu zarządu i wszystkich członków  TWK serdecznie witam.Parę  lat później , 18  maja 1967 z inicjatywy  prof. Aleksandra  Hulka ówczesnego Sekretarza Generalnego  Zarządu Głównego  TWK  w  Warszawie odbyło się zebranie założycielskie  Oddziału  Wojewódzkiego T W K  w Rzeszowie. Pierwszym  Prezesem Zarządu    wybrany został mgr Stanisław  Śliwiński ,który w wydziale Zdrowia
i Opieki Społecznej W. R.N.  - był  Kierownikiem  Zawodowej Rehabilitacji  Inwalidów.
Współorganizatorem   był uczestniczący w naszym  J u b i l e u s z u mgr  Henryk  Waszkowski, który w tym czasie był - Zastępcą Prezesa ds. Rehabilitacji w Wojewódzkim Związku  Spółdzielni Inwalidów w Rzeszowie , a następnie funkcję Prezesa  tej organizacji  pełnił przez 35  lat, tj. do 2002 roku kiedy został  wybrany na Prezesa  Zarządu  Głównego  T W K w Warszawie. Funkcję tę pełnił do 2012 r.   Duże  zasługi i uznanie w powstawaniu   Oddziałów   T.W. K . w  ówczesnym Województwie  Rzeszowskim w tym również i w Krośnie należą się prof.  Aleksandrowi  Hulce , który urodził się w Będziemyślu koło  Rzeszowa.
Profesor  Aleksander  Hulek ,  był w Krośnie w 1990 roku uczestnikiem Konferencji naukowej z udziałem wybitnych uczonych z Uniwersytetu  Reutlingen w Republice Federalnej Niemiec i Uniwersytetu  Warszawskiego, w której brali  udział  studenci nauczania początkowego  Punktu Konsultacyjnego w Krośnie  - Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Głównym celem spotkania ze studentami nauczania początkowego, pracownikami Poradni Pedagogiczno -   Psychologicznych   i Kuratorium Oświaty w Krośnie. Była problematyka  dzieci specjalnej troski ,  oraz zagadnienia  nauczania Integracyjnego. Profesor w swoich licznych naukowych publikacjach i wystąpieniach  podkreślał, że integracja obejmuje osoby niepełnosprawne we wszystkich przedziałach wieku i w odniesieniu do ich podstawowych  sytuacji życiowych, a więc :

-          życia  rodzinnego
-          kształcenie ogólnego i zawodowego
-          zatrudnienia
-          czasu wolnego
-          życia w miejscu zamieszkania
Konferencja ta przyczyniła się do tworzenia klas integracyjnych, które do dnia dzisiejszego funkcjonują w szkołach krośnieńskich.
Inspiratorem  utworzenia Oddziału  Wojewódzkiego  TWK w Krośnie był  mgr  Henryk  Waszkowski , współzałożyciel i Prezes PTWK w Rzeszowie.                
Animatorem powstania Oddziału  Wojewódzkiego w Krośnie w 1978 roku był dr Rehabilitacji  Leszek  Niziankiewicz  zmarły w 2008 r.
Na jego wniosek  Decyzją Dyrektora Wydziału Spraw Wewnętrznych z 13 grudnia 1978r przyjęto do zatwierdzającej wiadomości – założenie  „ Oddziału  Wojewódzkiego  Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Krośnie, stwierdzając równocześnie ,że terenem działalności statutowej Oddziału będzie  obszar województwa  krośnieńskiego.
Dr  Leszek Niziankiewicz będąc Ordynatorem Oddziału  Rehabilitacyjnego w Szpitalu Krośnieńskim  dobrze znał problemy osób niepełnosprawnych.  Z osobami niepełno- sprawnymi  miał kontakt
w codziennej pracy. Chciał poświęcić swoją wiedzę i czas na działalność  społeczną na rzecz poprawy sytuacji tej grupy  społecznej. Organizował dla nich obozy rehabilitacyjno- szkoleniowe , prowadził  zajęcia z osobami  niepełnosprawnymi.
Z jego inicjatywy zgłoszonej na obozie rehabilitacyjnym w Myczkowcach w 1984 roku powstało Koło TWK ‘SALUTARIS”  w Sanoku obejmując  swym zasięgiem  teren Bieszczadów.
Pierwszym Prezesem Koła w Sanoku , które przyjęło nazwę „Salutaris”  był Henryk Pawiński pełniąc tę funkcję przez kilka  kolejnych kadencji.
W roku 1991 po wieloletniej aktywnej  działalności Oddział Wojewódzki  PTWK z powodu  braku środków , zawiesił swoją działalność.
W kwietniu 1993 roku reaktywowano działalność PTWK w Krośnie. Prezesem Zarządu   Wojewódzkiego PTWK w Krośnie został:
inż. Stanisław Pernal- ówczesny Z-ca Prezesa ds. Rehabilitacji w Spółdzielni Inwalidów – „Przyszłość”, Głównym Księgowym został  Jan Rygiel,
Pani Kazimiera  Zimmerman  - skarbnikiem i kierownikiem  biura
W Spółdzielni Inwalidów „Przyszłość „ w Krośnie.  w listopadzie 1995r Uchwałą Zarządu  Wojewódzkiego powołano Koło „ VIVITO” , które prowadziło działalność na terenie  powiatu krośnieńskiego. Nazwa Koła „Vivito” z łacińskiego – „żyj zdrowo ,bądź zdrów” nadano z inicjatywy mgr inż. – Eugeniusza Dudka – Członka Zarządu tego Koła.  Prezesem Koła wybrany został Bronisław Tomkiewicz , który funkcję tą pełnił do stycznia 2001 r. Zarząd Wojewódzki PTWK sprawował nadzór nad Kołami „ SALUTARIS „  w Sanoku   i   „VIVITO ”  w  Krośnie  Organizowane były wspólne turnusy  rehabilitacyjne  wycieczki krajoznawcze, ogniska, sponsoring itp. Dzięki aktywności Zarządu i i Zarządów Kół organizowane były obozy i turnusy rehabilitacyjne w Myczkowcach , Zboiskach  k/Sanoka , Polańczyku , Iwoniczu Zdroju Okunince, Młynnem, Konclowej w których uczestniczyło rocznie 150 – 240 osób.
Do 1998 roku dofinansowanie  ze środków  PFRON  do turnusów  rehabilitacyjnych Wynosiło  80  %.  Głównym  koordynatorem turnusów  rehabilitacyjnych w tym czasie  był  Zakład  Usług Rehabilitacyjno – Społecznych w  Katowicach. Obecnie kwota dofinansowania  wynosi  50 – 60 % co jest dużą barierą w korzystaniu z turnusów rehabilitacyjnych przez emerytów i rencistów  pobierających niskie świadczenia. W 1998r w wyniku nowego podziału administracyjnego
i likwidacji województwa  krośnieńskiego , uległ również likwidacji Oddział Wojewódzki  PTWK
w Krośnie , przekształcając się w Oddział Terenowy, którego terenem działalności były powiaty: Brzozów , Jasło , Krosno , Lesko i Sanok.Prezesem  9 – cio osobowego Zarządu został wybrany mgr inż. Marian Wasłowicz, a członkowie Zarządów Kół  wchodzili w jego skład. W kwietniu 2002roku na Walnym Zebraniu członków Oddziału Terenowego PTWK został wybrany mgr  Stanisław Olbrycht , który tę funkcję pełni trzecią  kadencję.
W wyniku  reorganizacji koło  „VIVITO” przestało funkcjonować   jako  oddzielna instytucja, a wszystkie  funkcje związane z jego działalnością przejął  Zarząd Oddziału, sprawując nadal nadzór nad  Kołem „Salutaris” w Sanoku do maja 2006 r.
W maju  2006 r. Koło  „SALUTARIS „ przekształciło się w Oddział Terenowy  TWK  w Sanoku, gdyż chciało uzyskać osobowość prawną i stać się organizacją pożytku publicznego.
Odziały Terenowe w Krośnie i w Sanoku nadal ze sobą współdziałają, organizując   wspólnie wycieczki, spotkania i ogniska  integracyjne. Również nasze Stowarzyszenie od wielu lat współdziała z Polskim Związkiem Niewidomych w Krośnie uczestnicząc w okazjonalnych uroczystościach i spotkaniach.
W 2007 roku  Towarzystwo uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.
Co umożliwiło nam pozyskiwać 1 %  podatku od osób  fizycznych.
Doniosłym wydarzeniem w bieżącej kadencji był w 2010 roku Jubileusz
50-lecia Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Z tej okazji Zarząd Główny PTWK uhonorował założycieli, wybitnych i zasłużonych działaczy Stowarzyszenia wpisem do Złotej Księgi Zasłużonych dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Na stronach Złotej Księgi widnieją wpisy naszych znakomitych pionierów i działaczy, którzy większość swojego życia poświęcili działalności w TWK i którzy nadal z wielkim sercem i zaangażowaniem kontynuują zapoczątkowane 54 lata temu dzieło przez wybitnych twórców TWK, profesorów – prezesów takich jak Wiktor Dega, Marian Weiss, Aleksander Hulek oraz założyciela Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie Henryka Waszkowskiego, który był później inspiratorem powołania naszego Oddziału. W okresie ponad 50 letniej działalności Towarzystwo zorganizowało ponad 220 konferencji naukowych i popularno-naukowych, krajowych i międzynarodowych oraz 2 międzynarodowe Kongresy Rehabilitacji. Nakładem TWK wydano 165 publikacji książkowych poświęconych wszystkim aspektom rehabilitacji i życia niepełnosprawnych Polaków. Wśród 73 wyróżnionych wpisem do Złotej Księgi są nasi długoletni członkowie i działacze Stowarzyszenia – Stanisław Olbrycht, Marian Wasłowicz i Stanisław Pernal.
Drugim ważnym wydarzeniem w bieżącej kadencji był w 2011 roku po raz pierwszy zorganizowany z inicjatywy Prezydenta Miasta Krosna I Krośnieński Dzień Wolontariatu. W czasie uroczystej Gali z Okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, która odbyła się 5 grudnia 2011 roku, w kategorii „KROSNOludzki Wolontariusz Roku – osoba dorosła” laureatami zostało 5 osób w tym członkowie naszego Stowarzyszenia: Stanisław Olbrycht i Stanisław Pernal. W czasie III-go Krośnieńskiego Dnia Wolontariatu 5 grudnia 2013 roku w kategorii „KROSNOludzki Wolontariusz Roku – osoba (instytucja)” działająca na rzecz osób niepełnosprawnych została przyznana jedna nagroda dla firmy rodzinnej MODEL MAKING naszego członka Pana Mariana Wasłowicza. Firma ta działa od 1992 roku, zatrudnia około 30 osób w tym 7 osób niepełnosprawnych. Od wielu lat co rocznie organizuje Zawody Modelarskie dla dzieci do lat 16 z pucharami i nagrodami. Wspomaga finansowo TWK w Krośnie i Sanoku oraz inne fundację i lokalną szkołę.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w działalności naszej organizacji było aktywne włączenie się w 2013 roku w organizowane co roku w miesiącu czerwcu DNI KROSNA. Towarzystwo przygotowało konkurencję chodzenie na szczudłach i gry w kręgle na wózku inwalidzkim. Dyżurujący przedstawiciel TWK rozdawał zainteresowany informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON przez osoby niepełnosprawne. W 2014 roku podobnie jak przed rokiem nasze stowarzyszenie włączyło się w obchody DNI KROSNA.
Działania nasze przejawiają się w następujących formach:
1.Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu (czasopisma lokalne i telewizja kablowa).
2.Współpraca z terenowymi organami władzy oraz samorządami
i organizacjami społecznymi.
3.Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawie osób niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji.
4.Organizowanie spotkań integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych i integracyjnych wycieczek turystyczno – krajoznawczych.
5.Rozwój i promocja, usług dworactwa oraz pomoc w załatwianiu osobistych spraw osób nie pełnosprawnych w zakresie:
- bieżących spraw życiowych,
- porad prawnych i rozliczeń podatkowych,
- możliwości korzystania ze środków PFRON na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, oraz zakup przedmiotów i sprzętu ortopedycznego.
6.Prezes Zarządu reprezentuje naszych członków w instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, uczestnicząc w posiedzeniach na których opiniowane są wnioski o przyznanie środków na likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych i w komunikowaniu. Księgowa Cecylia Pieprzak jest członkiem Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Krośnie, członkiem komisji opiniującej dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i materiałów higienicznych. W poprzedniej kadencji Z G  TWK w Warszawiebyła członkiem Komisji Rewizyjnej. Dwie poprzednie kadencje Wiceprezes Naszego Stowarzyszenia Stanisław Pernal  przewodniczył Miejskiej  Radzie Społecznej ds.Osób Niepełnosprawnych.
7.Występowano do władz i instytucji w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych w tym również w sprawie nie płatnego parkowania wyznaczenie miejsc do parkowania samochodów inwalidów oraz wykonania podjazdów. W wyniku tych działań wyznaczono wiele miejsc do parkowania na terenie miasta, przy zakładach i instytucjach dla inwalidów. Władze samorządowe Krosna zwolniły ich z opłat parkingowych na wszystkich parkingach miejskich. Wykonano również podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Podejmowane ciągłe działania w tym zakresie przez różne organizacje spowodowały, że sprawa ta została rozwiązana systemowo. Zmienione w 2013 roku prawo o ruchu drogowym nakłada na właścicieli i zarządców parkingów wyznaczanie miejsc postojowych dla inwalidów, a liczba ich jest uzależniona od wielkości parkingu. Zgodnie z nowymi przepisami dotychczasowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych stracą ważność a nowa karta parkingowa wydawana będzie osobie niepełnosprawnej na maksymalnie 5 lat. Ponadto nieuprawnione korzystanie z karty zagrożone będzie karą grzywny do 2000 zł. Przedstawione wyżej działania powinny w sposób radykalny poprawić parkowanie osób niepełnosprawnych.
Uchwalony przez Zarząd regulamin udzielania pomocy członkom ze środków własnych i uzyskanych od osób  fizycznych z  1% z podatku pozwolił udzielić pomocy finansowej członkom w będących w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta w bieżącej kadencji dotyczyła dopłat na zakup lekarstw przy chorobach przewlekłych. Z tej formy pomocy skorzystały osoby, których dochód na członka rodziny nie przekraczał 600 zł miesięcznie. Łącznie udzielono 8 zapomóg na łaczną kwotę 4 000 zł
W 2010 roku założono własną stronę internetową na której na bieżąco zamieszczane są informacje o naszej działalności. Strona ta cieszy się dużym zainteresowaniem o czym świadczy liczba odwiedzający wynosząca ponad
14 tys. Ponadto zamieszczane są roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe, których treść jest przekazywana na stronę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego. Status OPP umożliwia nam pozyskanie 1% podatku od osób fizycznych. W ciągu 5 lat uzyskano z tego tytułu ponad 61 180 zł.
Co roku składaliśmy wnioski o dofinansowanie o środków PFRON organizowanych przez nasze Stowarzyszenie działań statutowych. Na integracyjne i okolicznościowe spotkania oraz integracyjne wycieczki
turystyczno – krajoznawcze.  W okresie 5 lat  uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwotę 53 000 zł.
Od sponsorów uzyskaliśmy 15 690 zł. Otrzymane środki w znacznym stopniu pomogły w prowadzeniu działalności statutowej, utrzymaniu biura, pomocy finansowej członkom, dofinansowanie spotkań i wycieczek integracyjnych oraz wsparły inne podejmowane przedsięwzięcia.
W okresie bieżącej kadencji Zarząd TWK zorganizował dla swoich członków:
  1. Wycieczki integracyjne turystyczno – krajoznawcze
- 26.06.10 r. Słowacja – „Kupele Bardejowskie”, Bardejów, Lewocza i Krynica Zdrój
- 15.09.10 r. Kraków - Łagiewniki
- 30.06.11r. zabytkowe obiekty architektury sakralnej i Uzdrowiska Beskidu Niskiego Wysowa i Wapienne..
- 27.08.11r. rejon Świętokrzyski – Jędrzejów Muzeum Zegarów, ruiny zamku w Chęcinach Jaskinia Raj.
- 28.06.12r. pielgrzymka do Częstochowy.
- 29 i 30.08.12 rejon Roztocza i zabytkowe miasto Zamość.
- 26.06.13r. Łańcut Pałac Lubomirskich, Storczykarnię i powozownie oraz Leżajsk Klasztor Ojców Bernardynów, gdzie wysłuchano koncertu organowego.
- 28 i 29.08.13 r rejon Ostrowca Świętokrzyskiego – Szydłowiec, Kurozwęki, Krzyż-Topór, Opatów i Bałtowski Park Jurajski.
- 25.06.14r. wycieczka w Bieszczady – zwiedzano w Sanoku replikę XIX wiecznego miasteczka galicyjskiego przy muzeum budownictwa ludowego, zabytkową synagogę w Lesku obecnie muzeum, przejazd kolejką Bieszczadzką, punkt widokowy w Lutowiskach, wystawę przyrodniczo łowiecką w Nowosiółkach.
- 27 i 28.08.14 r. wycieczka w Pieniny i Łomnice Tatrzańską i zabytkowe miasto Lewoczę
2. Co roczne okazjonalne spotkania integracyjne w listopadzie Andrzejki i styczniu spotkanie Noworoczne.
3. 12 spotkań integracyjnych w plenerze;
- 6 w Zajeździe Jaś Wędrowniczek w Rymanowie
- 3 na terenie Parku Dworskiego w Krościenku Wyżnym
- 1 pod Zamkiem w Odrzykoniu
- 1 w Skansenie przemysłu naftowego w Bóbrce
- 1 w smażalni Pstrąga w Foluszu
Ponadto udzielamy wszechstronnej pomocy naszym członkom przy sporządzaniu i kompletowaniu dokumentów do wniosku na turnusy rehabilitacyjne dofinansowywane ze środków PFRON. Należy stwierdzić że sytuacja z roku na rok pogarsza się. . Obecnie kwota dofinansowania wynosi około 50 % co jest dużą barierą w korzystaniu z turnusów rehabilitacyjnych przez emerytów i rencistów pobierających niskie świadczenia. W 2014 roku przyznane środki na ten cel nie wystarczyły na dofinansowanie osób legitymujących się I grupą inwalidztwa.
Szanowni Państwo – pozytywnym zjawiskiem w naszym życiu jest coraz częściej poruszany w środkach masowego przekazu problem osób niepełnosprawnych. Między innymi efektem tego jest lepsze zaopatrzenie w sprzęt ułatwiający życie, likwidowanie barier architektonicznych, wydzielanie miejsc do parkowania, organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, klas zintegrowanych w szkołach, szkoleń przyuczających do zawodu i innych. Ilość osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie niestety nie maleje. Wymienię tylko wypadki w pracy i wypadki samochodowe których liczba z roku na rok wzrasta.
W ostatnich latach sytuacja osób niepełnosprawnych na wielu polach uległa znacznej poprawie. Nadal niepokojącą jest sytuacja jeżeli chodzi o zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Pomimo 40 –krotnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu w ciągu 20 lat – procent osób niepełnosprawnych poszukujących pracy ciągle rośnie. Polska w tym zakresie zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej.
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim życzliwym
- którzy przekazali 1 % podatku dochodowego oraz ich bliskim
i znajomym których zachęcili do naszego wsparcia:
- właścicielom biur rachunkowych za pośrednictwem których były przekazywane środki 1 % podatku od podatników dla których prowadzą obsługę finansowo – podatkową
- sponsorom, którzy wsparli finansowo i rzeczowo nasze stowarzyszenie.
Słowa podziękowania kieruję do osób które wspomagają nasze działania: -Do Prezydenta Miasta Krosna  Pana Piotra Przytockiego, który doceniając rolę organizacji pozarządowych w działalności samorządu miejskiego za zorganizowanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowej, w którym nasza organizacja otrzymała wyposażony bez ponoszenia kosztów utrzymania lokal biurowy przy ulicy Grodzkiej.
  - Do Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Agnieszki Zygarowicz i jej pracowników za wspieranie środkami PFRON naszej działalności.
Do Kierownictwa Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowie za pomoc finansową dla działalności na rzecz naszych członków.
  - Państwu Elżbiecie i Tadeuszowi Wal – właścicielom restauracji „TWIST” za gościnę, przygotowywanie i obsługę okolicznościowych spotkań integracyjnych.
 - Zarządowi TWK w Sanoku i Zarządowi P Z Niewidomych w Krośnie za dotychczasową współpracę.
 - Zarządowi PTWK i aktywnym członkom za współpracę i pomoc
w rozwiązywaniu trudnych i złożonych problemów ludzi niepełnosprawnych.
      W imieniu Zarządu i wszystkich członków  naszej organizacji  kieruj
      słowa wdzięczności  i dziękuję i dziękuję  za okazaną pomoc
- Panu Krzysztofowi Wdowiarzowi - Prezesowi  SIP  w Krośnie
- Firmie  Rodzinnej  - MODEL MAKING  -  Państwa  Wasłowiczów
- Panu Ryszardowi  Kosibie  -  Właścicielowi  DRUKARNI w  Jaśle
- Panu  Jonowi  Wnęk  -  Właścicielowi Hurtowni  VENTA
- Panu Jerzemu  Stasiczakowi   – Właścicielowi Przedsiębiorstwa   „ MOTO - PLAST „  
- Panu Romanowi  Krauzowi -  Właścicielowi firmy  „PROHAN”
- Panu  Markowi  Winiarskiemu  - właścicielowi Hurtowni „ TROPICANA”
- Panu  Marianowi  Skolarczykowi – właścicielowi  Firmy  „BOG-MAR”
- Panu Stanisławowi Pękalskiemu – prezesowi „Krośnieńskich Fabryk Mebli”
 
Szanowni Państwo

Zdaję sobie sprawę  że w naszym kraju jest bardzo  wiele potrzeb a środków ciągle  brakuje.
Rzecz w tym, aby nawet te niewielkie środki jakie przeznaczane są na wspieranie  osób niepełnosprawnych  wydawać w bardzo przemyślany i wyważony  sposób.
           Organizacja nasza liczy obecnie 131 członków. W ostatnich  pięciu latach przybyło  83 nowych członków. W tym okresie ubyło 48 członków.
Działalność  statutowa  realizowana jest przez Zarząd   s p o ł e c z n i e
Przedstawiając w zarysie  35 letni okres działalności  Oddziału  T W K
W Krośnie , serdecznie dziękuję  dużej grupie  ludzi wielkiego serca  za
bezinteresowną pracę i zaangażowanie  na rzecz osób niepełnosprawnych.
Trzeba z przyjemnością stwierdzić że wieloletnia  społeczna praca przynosi satysfakcję wynikająca  ze stałego udziału w procesie  rehabilitacji i pomocy osobom jej potrzebującym. 35 lat  to  dużo w działalności Stowarzyszenia , ale ciągle mało
dla trudnych i złożonych problemów ludzi niepełnosprawnych.

 

Dziękuję  Państwu  za  uwagę.

 

 

Krosno  21.10.2014 r.

                                                                         Za Zarząd


                                                                  Stanisław Olbrycht

                                                                           Prezes

 
     
   
 
licznik odwiedzin - 94457        Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Krośnie | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS